Aralık ayında kutlanan önemli gün ve haftalar

Aralık ayında kutlanan önemli gün ve haftalar
Aralık ayında kutlanan önemli gün ve haftalar hangileridir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Aralık ayı özel günler ve haftalar tablosu

2022 Aralık ayı özel günler nelerdir, Dünyada kutlanan özel ve eğlenceli günler takvimi, aralık 2022’deki önemli günler ve belirli haftalar tablosu

 • 1 Aralık – Dünya AIDS Günü
 • 2 Aralık – Köleliğin Kaldırılması Günü
 • 3 Aralık – Dünya Engelliler Günü
 • 5 Aralık – Kadın Hakları Günü
 • 4 Aralık – Dünya Madenciler Günü
 • 4 Aralık – Yaban Hayatı Koruma Günü
 • 5 Aralık – Dünya Gönüllüler Günü
 • 5 Aralık – Dünya Türk Kahvesi Günü
 • 5 Aralık – Dünya Toprak Günü
 • 6 Aralık – Türk Sanat Müziği Günü
 • (7-17 Aralık) Mevlana Haftası
 • 10 Aralık – İnsan Hakları Günü
 • 11 Aralık – Uluslararası Dağ Günü
 • 12 Aralık – Tarafsızlık Günü
 • (Aralık Ayı ortası) Ücretsiz Kargo Günü
 • (12-18 Aralık) Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
 • 15 Aralık – Uluslararası Çay Günü
 • 18 Aralık – Dünya Arap Dili
 • 18 Aralık – Göçmenler Günü
 • 20 Aralık – İnsani Dayanışma Günü
 • 22 Aralık – Dünya Paramedik Günü

1 Aralık Dünya AİDS Günü: 1988 yılından buyanaher yıl 1 Aralık tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu gün HIV' in yayılması ve hastalığının artışına karşın bilincin yükseltilmesi amacına adanmıştır.

2-9 Aralık Mevlânâ Haftası: Evrensel öğretileriyle tüm dünyada tanınan ve örnek alınan Mevlana Celaleddin-i Rumi 2-9 Aralık haftasında anılacak. Her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Anadolu’nun en önemli manevi mimarlarından olan, sevginin, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün temsili haline gelen Mevlâna Celâleddin Rûmî; 13. yüzyılda insanlığa yaptığı çağrıyla, sevgi, barış, hoşgörü ve kardeşliğin hakim olduğu bir hayat felsefesini insanlara aktarmada önemli bir rol oynamış, "Ne olursan ol yine gel" söylemi ile de bunu en iyi şekilde aktarmıştır. İnsanlığa dürüstlüğü bir ilke olarak benimsetmeye çalışan Mevlana "Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol" söylemiyle bunun önemini aksettirmiştir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü: 1992 yılında Birleşmiş Milletlerin kararı ile 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiş; bu karar, 1993 yılı Mart ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun 1993/29 sayılı bildirisi ile 3 Aralık Gününün tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının “tam ve diğer insanlara eşit ölçüde” sağlanması amacı için çalışılması gereken bir gün olarak tüm dünyaya duyurulmuştur. O zamandan beri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü : Roma imparatorluğu zamanında , babasının gazabından kaçarak, İzmit yakınlarında madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan, çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılan ve bu nedenle madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara'nın 4 aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesi, önce Anadolu'da daha sonrada Avrupa ve tüm dünyada "Dünya Madenciler Günü" olarak kutlanmaktadır.

3-9 Aralık Vakıflar Haftası Vakıflar Haftası: 1983 yılından 2000 yılına kadar Aralık ayının 3’ü ile 9’u arasında kutlanmıştır. Ancak, Aralık ayının böyle bir kutlamayı yapmaya elverişli koşullar taşımaması dolayısıyla belirlenen amaçlara istenilen düzeyde ulaşılamaması nedeniyle 2000 yılında Vakıflar Haftasının Mayıs ayında kutlanmasına karar verilmiştir. Böylece 2001 yılından itibaren Vakıflar Haftası Mayıs ayının 2. Haftasında kutlanmaya başlanmıştır.

5 Aralık Kadın Hakları Günü : 8 Ekim 1934'de kabul edilen ve 5 Aralık 1934'de yürürlüğe giren yasa ile Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 10 ve 11. maddeleri değiştirilerek kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması dolayısıyla kutlanan Kadın Hakları Gününün 80. Yılı kutlanmaktadır.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü : Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla ‘5 Aralık’ tarihinin her yıl Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 123 ülkede 5 Aralık, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Gönüllüler Günü’nde; gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve böylece; bireyleri, yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için; bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı, gönüllü çalışmaların teşvik ve takdir edildiği çeşitli etkinlikler ve kutlamalar yapılmaktadır.

5-11 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Günü : BM Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 tarihinde “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” kabul edilmiş ve Resmi Gazete ile 27 Mayıs 1949’da yayınlanmıştır.

7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü : Uluslararası sivil havacılığın evrensel kurallarını belirleyerek dünya genelinde emniyetli ve düzenli bir şekilde işlemesi amacıyla kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), 1992 yılında aldığı bir genel kurul kararı ile kuruluş tarihi olan 7 Aralık'ı "Uluslararası Sivil Havacılık Günü" olarak ilan etmiştir. Havayolu ulaşımı ülkeler arasındaki mesafeleri kısaltarak, kültürel birliktelik, halklar arası diyalog ve insanlar arasında kurduğu dostluk köprüleriyle dünyamızın sosyal ve ekonomik refahının yükseltilmesinde ve düzenli bir çevrenin inşa edilmesinde büyük önem taşımaktadır.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü : Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği gün olan 10 Aralık'ta kutlanmaya başlamıştı. BM Genel Kurulu, tüm devlet ve sivil toplum organizasyonlarını davet ettiği kurulda yapılan oylamayla '10 Aralık' tarihinin " Dünya İnsan Hakları Günü" kabul edilmesine karar verilmişti. İnsan hakları, bireylerin salt insan olmakla kazandıkları haklardır. İnsanların, insan olarak taşıdıkları değerin sömürü, baskı, kıyım ve her türlü doğal güç karşısında korunması ilkesine dayanır. Tanımı ve sınırları konusunda tam bir anlaşmaya varılamasa da temel bazı varsayımlar üzerinde anlaşılır.

12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası : Eski baş­bakanlarımızdan ismet İnönü, 12 Aralık 1929'da T.B.M.M.'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulu­sal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını an­lattı. işte 12 Aralığı kapsayan hafta bu konuşmanın yapıldığı tarihten itibaren "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" olarak kutlanmaktadır. Topluma tutumlu ve bilinçli tüketici olmayı anlatmak, yerli malının önemini öğretmek amaçlanmaktadır.

18 Aralık Dünya Göçmenler Günü : Göç insanlık tarihinin en önemli gerçeklerinden birisidir ve daha iyi bir yaşam için bulunulan yerden başka yerlere gitme arzusu insanlığın doğuşundan itibaren var olmuştur. Birleşmiş Milletler tarafından artan göçmen sayısına dikkat çekmek amacıyla 2000 yılında 18 Aralık “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Göçmenler Günü’nde göçmenlerin ve yerinden edilmiş kişilerin karşılaştıkları problemlerle ilgili farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.

18 Aralık Dünya Arapça Günü : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) UNESCO Yürütme Kurulunda, 08 Ekim 2012 tarihli 190. oturumunda, Fas ve Suudi Arabistan’ın teklifi üzerine alınan kararla her yıl 18 Aralık gününün, Dünya Arapça Günü olarak kutlanması karara bağlanmıştır. UNESCO kararında ayrıca şu bilgilere de yer verilmiştir: “Arapça, UNESCO üyesi 22 devletin dili ve teşkilatın resmi dillerinden biridir. Arapça, çoğunluğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşayan 422 milyon kişi tarafından konuşulan bir dil olup Birleşmiş Milletlerin altı resmi dilinden biridir.”

20 Aralık Uluslararası İnsani Dayanışma Günü : Dünya insanlık dayanışması günü aslında 2005 de BM genel kurulu tarafından dünyada fakirlikle mücadele edilmesi amacıyla ileri sürüldü. BM genel kurulunun 1997-2006 arasında fakirliğin yok edilmesi için birleşmiş milletlerin ilk on yılının yürütülmesi konulu 60/209 sayılı kararnamesinde şunlar belirtilmekte: 'ülke liderleri ve devletler dayanışmayı 21. yüzyılında uluslararası ilişkiler dahilinde uluslararası temel değerlerden biri olarak resmiyete tanıdılar ve 20 Aralık gününü dünya insanlık dayanışması günü olarak ilan ettiler.

1
0
1
0
1
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.