2023 LGS tercihler nasıl yapılacak, yerleştirmenin kuralları nedir

2023 LGS tercihler nasıl yapılacak, yerleştirmenin kuralları nedir
Kılavuzda tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor. Kılavuzda geçen seneye göre bir değişiklik yok sadece depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjan söz konusu.

Tercihler 3-19, yerleştirme sonuçları 24 temmuz'da açıklanacak

Öncelikle tercih tarihleri daha önce de açıklandığı gibi 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercihler 19 Temmuz saat 17.00’de son bulacak. Liselere yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz’da e-okul üzerinden duyurulacak. İki tür yerleştirme söz konusu, LGS puanıyla öğrenci alan sınavlı okullara ve sınavsız yerleştirmeyi ifade eden yerel yerleştirme.

Tercihleri okul müdürüne onaylatmayı unutmayın

Tercihlerinizi e-okul üzerinden yapabileceksiniz. Ancak herhangi bir ortaokul müdürlüğüne onaylatmanız gerekiyor. Aksi halde tercihleriniz geçersiz sayılır. Bir özel okula kesin kayıt yaptırdıysanız tercih ekranı açılmayacak, ya kaydınızı sildireceksiniz ya da nakiller dönemini bekleyeceksiniz. Bu okullara kayıt yaptırmadan önce tercih başvurusunda bulunduysanız da bu tercihler bakanlık tarafından iptal edilecek.

Sınavla öğrenci alan liseler için tercihler nasıl yapılacak

LGS puanıyla fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirmeler LGS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Bu okullara öğrenciler kontenjanlara puan üstünlüğü dikkate alınarak yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan liseler için 10 tercih hakkı bulunuyor. Bu tercihlerde okul türü ya da il sınırlaması yok. Ancak sınavla öğrenci alan okulların ekranının açılması için yerel tercih yapmak zorundasınız. Aksi halde ekran açılmayacak. Yerel tercihte 5 okul hakkınız var ama hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. Sınavla öğrenci alan okullar ekranını açabilmek için 1 tane de olsa yerel tercih yapmak zorundasınız. Eğer sınavla öğrenci alan liselerden birine yerleşirseniz de yerel tercihiniz dikkate alınmayacak. Ancak sınavla alanlara yerleşemezseniz o zaman yerel tercihleriniz de dikkate alınacak.

LGS'de puan eşitliğinde ne olacak

Sınavla öğrenci alan okullarda LGS puanı eşitliği durumunda 7 kritere bakılarak, yerleştirme yapılacak. Bu kriterler şöyle:

  • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne
  • 8’inci sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne.
  • 7’nci sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne
  • 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne
  • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına.
  • Tercih önceliğine.
  • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Yerel yerleştirme nedir, tercih nasıl yapılır

Sınavsız yerleştirme olarak da tanımlanan yerel yerleştirme okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak. Tüm öğrenciler yerel tercih yapmak zorunda. Aksi halde söylediğimiz gibi sınavla öğrenci alan liselerin ekranı açılmayacak.

Renkler ne anlam ifade ediyor

Yerel tercih ekranı ise yeşil, mavi ve kırmızı olarak belirleniyor.

Yeşil renk: Öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk: “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

5 tercih hakkı ve kuralları nedir

Yerel tercihte 5 okul hakkınız var. Kuralları şöyle olacak.

İlk 3 okulu kendi kayıt alanızdan seçeceksiniz. Ancak bunu yapınca komşu kayıt alanından okul seçme hakkınız var. Burada başka kural seçtiğimiz 5 okulun en fazla 3’ü aynı okul türünden olabilir. Yani 5’ini de Anadolu lisesi olarak seçemezsiniz.

Yerel tercihte kimler daha avantajlı

Tercih edilen lise bakımından;

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden;

Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecek.

Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecek. Yerleştirmede, 8’inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecek.

İki kez nakil uygulaması olacak

Yerleştirme sonuçlarının 24 Temmuz’da açıklanmasının ardından okulların taban puanları ve boş kontenjanları açıklanacak. Nakiller döneminde tercihlerinizde dikkat edeceğiniz nokta okulların puanı olacak. İlk merkezi yerleştirmede okulların yüzdelik dilimlerine bakılmıştı ama burada okulların puanlarına bakacaksınız.

İki kez nakil uygulaması olacak. İlk nakil uygulaması için başvurular 24-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak. Aynı gün hem yine okulların birinci nakil dönemi puanları ve boş kontenjanları açıklanacak ve aynı gün ikinci nakil uygulaması başlayacak. İkinci nakil için başvurular 4 Ağustos saat 17.00’ye kadar yapılacak. Sonuçları ise 7 Ağustos’ta açıklanacak. Nakiller döneminde özel okullar tekrar kayıt alabilecekler.

Nakil uygulamasına kimler katılacak

Bu uygulamaya yerleşen, yerleşemeyen, tercih yapmayan ve özel okullarda kayıtlı öğrenciler katılabilecek. Burada unutulmaması gereken nokta nakil uygulamasına katıldığınızda ve yerleştiğinizde daha önce yerleştiğiniz okuldaki hakkınızı kaybedersiniz. Kaydınız otomatik olarak nakille yerleştiğiniz okula geçer. Tekrar aynı okula dönmek istediğinizde ise nakillere katılmak ve tercih listesi yapmak zorundasınız.

Nakilde kaç tercih hakkı var

Her nakil döneminde sınavla öğrenci alanlar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapacaksınız. Eğer ilk merkezi yerleştirmede bir okula yerleştiyseniz sınavla ya da sınavsız yerel tercih yapmak zorunda değilsiniz. Ama yerleşemediyseniz o zaman yerel tercih yapma zorunluluğunuz var. Bu durumda ilk 2 okulu kendi kayıt alanızdan seçeceksiniz. Bu öğrenciler için yine bir okul türü sınırlaması var. 3 tercihin ancak 2’si aynı okul türündün olabilir. Öğrenciler, ayrıca isterlerse nakil dönemihde açık lise ya da mesleki eğitim merkezlerini tercih edebilirler.

Deprem bölgesi öğrenciler için nasıl bir düzenleme var

Sınavla öğrenci alan liselerde: Düzenleme yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencileri kapsıyor.

Bu öğrenciler sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan veriliyor. Ek kontenjanlara yerleştirmede puan üstünlüğüne ve tercih önceliğine göre yapılacak. Bu uygulama sadece ilk merkezi yerleştirmede geçerli, nakiller dönemine ek kontenjan kullanılmayacak.

Yerel yerleştirmeyle alan liselerde: Yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022 - 2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerden tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencileri kapsıyor. Bu öğrenciler, bulundukları İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvuracaklar. Okullarda kontenjanı olup olmamasına bakılmadan 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde öğrencilerin başvuruları alınacak ve 18 Ağustos’ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

LGS'de yerleşemeyen açık liseye

Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına kaydedilecek. Ancak 8-16 Ağustos tarihlerinde il ve ilçelerdeki nakil komisyonlarına başvurup, kontenjanı uygun okullara da yerleştirilebilecekler.

Tüm yerleştirme ve kayıtlar otomatik yapılacak

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.Yerleştirme sonuçları e-okuldan görülebilecek. Sonuç belgelerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

Tercih danışmanlığı hizmeti

3-19 Temmuz 2023 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri tarafından talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

Sonuçlara itiraz nasıl yapılır

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.