7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 183-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları Meb Yayınları
​​​​​​​7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Atatürk ve Demokrasi Sayfa 183, 184, 185, 186, 187, 188 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Atatürk ve Demokrasi Sayfa 183, 184, 185, 186 Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları

Millî Egemenlik: Ülkeyi yönetme gücünün millete ait olmasıdır.
Kongre: Çeşitli illerden delegelerin katılmasıyla yapılan toplantıdır.
Siyasi Parti: Politik hayatın en önemli ögesi olan ve belli bir siyasi görüşü temsil eden partidir.
İktidar Partisi: Devlet yönetimini elinde bulunduran ve devlet gücünü kullanma yetkisine sahip partidir.
Muhalefet Partisi: Demokraside iktidarın dışında olan parti veya partilerdir.

Soru : Mustafa Kemal Atatürk yukarıda yer alan sözünde demokrasinin hangi ilkelerinden bahsetmektedir? Açıklayınız.
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünde, demokrasinin milli egemenlik ilkesine vurgu yapılmaktadır. Milli egemenlik ilkesi, halkın kendi kaderini belirleme hakkı olan egemenliğin millete ait olduğunu ifade eder. Atatürk, demokrasinin en temel dayanağının milli egemenlik olduğunu vurgulayarak, hürriyetin, eşitliğin ve adaletin ancak milli egemenlikle sağlanabileceğini belirtmektedir. Bu ilke, demokrasinin temel prensiplerinden biri olan halkın iradesine dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

Soru: Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyet yönetiminden yana olduğunu gizlememesi onun hangi özelliğini göstermektedir? Açıklayınız.
Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyet yönetiminden yana olduğunu gizlememesi, onun kararlılık ve açık yüreklilik özelliğini göstermektedir. Atatürk, cumhuriyetin temel değerlerine olan inancını ve bu yönetim biçimini savunmasını gizlemeden açıkça ifade etmiştir. Bu duruşu, onun liderlik vasıflarını ve demokratik değerlere olan bağlılığını vurgular. Cumhuriyeti kurarak Türkiye’yi modernleştiren Atatürk, bu özelliğiyle tarihsel bir öneme sahiptir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları

Soru: Mustafa Kemal Atatürk’ün, halk temsilcilerinin ve komutanların Millî Mücadele Dönemi’nde ortak karar almalarının demokratik uygulamalar açısından önemi nedir? Açıklayınız.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, halk temsilcilerinin ve komutanların Millî Mücadele Dönemi'nde ortak karar almaları, demokratik uygulamalar açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu ortak kararlar, halkın iradesinin ve milli egemenliğin temsilciler aracılığıyla yönetime yansıtılmasını sağlamıştır. Bu da demokratik süreçlerin işleyişini ve halkın katılımını gösterir.

Soru: Büyük Millet Meclisinin açılması, ülkemizde demokrasinin hangi ilkesinin gerçekleştiğini göstermektedir? Açıklayınız.
Büyük Millet Meclisinin açılması, ülkemizde demokrasinin halk egemenliği ilkesinin gerçekleştiğini göstermektedir. Meclis, halkın temsilcileri tarafından oluşturulmuş ve halkın iradesini yansıtmaktadır. Dolayısıyla, meclisin açılması, halkın doğrudan yönetimde söz sahibi olduğunu ve karar alma süreçlerine katıldığını gösterir.

Soru: Halkın temsilcisi olan ve Millî Mücadele gibi zor bir görevi yürütecek olan meclisin açılış konuşmasını siz yapacak olsaydınız nasıl bir konuşma metni hazırlardınız? Konuşma metnini defterinize yazarak sınıfta okuyunuz.

Saygıdeğer Milletvekilleri, Değerli Vatandaşlar,

Bugün burada, Büyük Millet Meclisi'nin açılışını kutlamak için bir aradayız. Bu meclis, milletimizin sesini yükseltmek, istiklal mücadelemizi sürdürmek ve geleceğimizi inşa etmek için bir araya gelmiştir. Millî Mücadele'nin ruhu ve azmi ile dolu bu meclis, vatanımızın kurtuluşu için kararlılıkla çalışacak ve halkımızın temsilcisi olarak onurla görev yapacaktır.

Bizler, ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin refahı için buradayız. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de vatanımızın bekası ve halkımızın refahı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Millî Mücadele'nin ruhu, bu meclisin her kararında ve her eyleminde yaşayacak ve milletimizin sesi olmaya devam edecektir.

Bu kutsal görevi yerine getirirken birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Siyasi görüşlerimiz farklı olsa da, hepimizin ortak hedefi vatanımızın bağımsızlığını ve milletimizin refahını korumaktır. Bu meclis, milli birlik ve beraberliğimizin sembolüdür ve bu ruhu koruyarak hareket etmeliyiz.

Değerli Milletvekilleri, Değerli Vatandaşlar,

Büyük sorumluluklar ve zorlu görevler bizi bekliyor. Ancak, inanıyorum ki, milletimizin gücü ve azmiyle bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, halkımızın iradesine sadık kalarak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız.

Bu duygularla, Büyük Millet Meclisi'nin açılışını kutluyor, vatanımızın birliği ve milletimizin refahı için çalışmaya başlıyoruz.

Teşekkür ederim.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları

Soru: Cumhuriyetin ilanının halk egemenliğinin gerçekleşmesi açısından önemi nedir? Açıklayınız.
Cumhuriyetin ilanı, halk egemenliğinin gerçekleşmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu, devletin yönetiminin halk tarafından seçilen temsilciler aracılığıyla gerçekleştirilmesini öngörür, böylece demokratik süreçler güçlenir ve halkın siyasi katılımı artar. Ayrıca, cumhuriyetin ilanıyla birlikte her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir sistem benimsenir, adalet ve hukukun üstünlüğü sağlanır, temel hak ve özgürlükler korunur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları

Soru : Mustafa Kemal Atatürk, mecliste birden fazla siyasi parti olmasını neden istemiştir? Açıklayınız.
Mustafa Kemal Atatürk, birden fazla siyasi parti olmasını istemiştir çünkü bu, demokrasinin temel prensiplerinden olan çoklu partili sistemin işleyişini destekler. Birden fazla siyasi parti, farklı düşüncelere ve çeşitli toplumsal kesimlere seslenme fırsatı sağlar. Bu da demokratik tartışma ve çeşitliliği artırarak daha kapsayıcı ve katılımcı bir siyasi ortamın oluşmasına yardımcı olur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 187 Ders Kitabı Cevapları

Soru: Atatürk Dönemi’nde çok partili siyasi hayata geçilememesinin nedenleri neler olabilir? Açıklayınız.
Atatürk Dönemi'nde çok partili siyasi hayata geçilememesinin birkaç nedeni olabilir. Bunlar arasında siyasi istikrarsızlık endişesi, ulusal birlik ve bütünlüğün korunması gerekliliği, siyasi partiler arasındaki ideolojik farklılıkların henüz belirginleşmemesi, ve devletin henüz kurumsal olarak güçlendirilememiş olması gibi faktörler sayılabilir.

Soru: Kadınların Cumhuriyet Dönemi’nde elde ettiği ekonomik, sosyal ve siyasal hakların demokrasinin gelişmesine katkısı nelerdir? Tartışınız.
Kadınların Cumhuriyet Dönemi'nde elde ettiği ekonomik, sosyal ve siyasal haklar demokrasinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Kadınların daha aktif bir şekilde toplumsal ve siyasal yaşama katılması, demokratik süreçlerde daha fazla çeşitlilik ve temsiliyet sağlar. Kadınların eğitim, iş gücüne katılımı ve ekonomik bağımsızlığı arttıkça toplumun genel refahı ve demokrasinin sürdürülebilirliği de artar.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Sayfa 188 Ders Kitabı Cevapları

BİRLİKTE YAPIYORUZ

Soru: Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün değişik yer ve zamanda söylediği sözler yer almaktadır. Bu sözlerin demokrasinin hangi özelliğini anlattığını ilgili alanlara yazınız.

1. “Vatanın kurtuluşu, milletin oy ve idaresi kendi alın yazısı üzerinde kayıtsız şartsız hâkim olduğu zaman başlamış ve ancak milletin vicdanından doğan ordularla olumlu ve kesin neticelere ermiştir.” 1922 (Atatürk’ün T. T. B. IV, s. 459)
Cevap : Milli egemenliğin demokrasinin temel özelliği olduğunu vurgular.

2. “Türkiye halkı, asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” 1922 (Atatürk’ün S. D. II, s. 35)
Cevap : Bağımsızlık ve özgürlük anlayışının demokrasinin temelini oluşturduğunu ifade eder.

3. “Daha endişesiz ve korkusuzca, daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır. Büyük Türk
kadınını çalışmamıza ortak yapmak, hayatımızı onunla yürütmek, Türk kadınını ilmî, ahlaki, sosyal, ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmak yoludur.” 1923 (Atatürk’ün S. D. II, s. 150-151)
Cevap : Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal alanda eşitlik ve özgürlükleriyle demokrasinin güçleneceğini vurgular.

4. “Millî egemenlik esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde siyasi partilerin varlığı tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur.” 1924 (Atatürk’ün S. D. III. s. 77)
Cevap : Çok partili sistemin demokratik bir toplum için doğal olduğunu ve demokrasinin bir gereği olduğunu belirtir.

5. “İnsanlar toplumsal hayatta haklardan ve vazifelerden örülmüş bir ağ içinde düşünülebilir. İnsanlar, insan kaldıkça bu ağdan çıkamazlar.” 1930 (Afetinan, M. B. ve M. K. Atatürk’ün El Yazıları, s. 43)
Cevap : Bireylerin demokratik toplum içindeki hak ve sorumluluklarının vurgusunu yapar.

6. “Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor velhasıl herhangi bir sosyal kurumda faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” 1930 (Afetinan, M. B. ve M. K. Atatürk’ün El Yazıları, s. 425-427)
Cevap : Her vatandaşın sosyal statüsünden bağımsız olarak eşit haklara sahip olduğunu ve bu eşitliğin demokrasinin özü olduğunu ifade eder.

4
2
6
24
16
22
110
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.