Görümce kime denir

Görümce, gelinin kocasının kız kardeşine verilen isimdir. Eşinin kız kardeşi yaşça büyük de olsa küçük de olsa gelinin görümcesidir. Eğer gelin ile görümcenin yaşları yakınsa birbirlerine isimleriyle hitap ederler. Zaten bu terim; yüz yüze konuşurken değil de daha çok gıyabında bahsedilirken kullanılır.

Görümce, bir kadına (bir geline) göre kocanın kız kardeşidir. Görümce ile dertleşme şansının olmadığını, çünkü görümcenin ister istemez ailesinin yanında yer alıp, geline karşı tavır alabileceğine işaret ederek, elti ile geçim daha kolay demişlerdir.