5. Sınıf Başaran İngilizce 7. Ünite Party Time Cevapları

5. Sınıf Başaran İngilizce 7. Ünite Party Time Cevapları

5. Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce 7. Ünite Party Time Sayfa 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 96 Cevapları

Our friends are at a park. They are talking about their birthdays. (Arkadaşlarımız bir parkta. Doğum günlerinden bahsediyorlar.)

1 a. Listen and read. (Dinle ve oku.)

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 97 Cevapları

1 b. Listen and repeat. (Dinle ve tekrar et.)

JanuaryOcak
FebruaryŞubat
MarchMart
AprilNisan
MayMayıs
JuneHaziran
JulyTemmuz
AugustAğustos
SeptemberEylül
OctoberEkim
NovemberKasım
DecemberAralık

1 c. Write the seasons and months. Get help from your teacher if you
need help. (Mevsimleri ve ayları yazın. Eğer istersen öğretmeninden yardım al yardıma ihtiyacım var.)

Spring / İlkbahar (March-April-May) / Mart-Nisan-Mayıs
Summer / Yaz (June-July-August) / Harizan-Temmuz-Ağustos
Autumn / Sonbahar (September-October-Novamber) / Eylül-Ekim-Kasım
Winter / Kış (December-January-February) / Aralık-Ocak-Şubat

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 98 Cevapları

1 d. Which seasons or months do you like? Why? (Hangi mevsimleri veya ayları seversiniz? Neden?)

1 e. Make a survey and write on the calendar. (Bir anket yapın ve takvime yazın.)

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 99 Cevapları

2 a. Complete the dialogue. (Diyaloğu tamamla.)

Satoshi : Mum, can I throw a birthday party?
Satoshi’s Mum: Sure.
Satoshi : May I invite my friends?
Satoshi’s Mum: Of course.
Satoshi : Can I make invitation cards, mum?
Satoshi’s Mum: For sure.
Satoshi : Thank you.
Satoshi’s Mum: You’re welcome.

2 b. Listen and compare your answers. (Dinleyin ve cevaplarınızı karşılaştırın.)

Satoshi : Mum, can I throw a birthday party?
Satoshi’s Mum: Sure.
Satoshi : May I invite my friends?
Satoshi’s Mum: Of course.
Satoshi : Can I make invitation cards, mum?
Satoshi’s Mum: For sure.
Satoshi : Thank you.
Satoshi’s Mum: You’re welcome.

2 c. Look at Satoshi’s invitation card and answer the questions. (Satoshi’nin davetiye kartına bakın ve soruları yanıtlayın.)

 1. What type of party is it?
  It’s a birthday party.
 2. Who is the invitation card for?
  Giselle.
 3. What time is the party?
  It’s at three o’clock in the afternoon.
 4. When is the party?
  It’s on Sunday.
 5. Where is the party?
  It’s in Satoshi house.
 6. Whose party is it?
  Satoshi.

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 100 Cevapları

2 d. Follow the directions. (Yönergeleri izleyin.)

1. Student A, get permission from your mother or father. (Öğrenci A, annenizden veya babanızdan izin alın.)
2. Student B, you are the mother or the father. (Öğrenci B, siz anne ya da babasınız.)
3. Student A, make an invitation card. (Öğrenci A, bir davetiye hazırlayın.)
4. Student C, ask questions about the card. (Öğrenci C, kartla ilgili sorular sorun.)

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 101 Cevapları

Satoshi is at a party shop with his mum. (Satoshi, annesiyle bir parti dükkanında.)

3 a. Listen and tick the objects Satoshi needs for the party. (Satoshi'nin parti için ihtiyaç duyduğu nesneleri dinleyin ve işaretleyin.)

Satoshi’s Mum: What do you need for the party, Satoshi?
Satoshi : I need a big cake, some candles and drinks.
Satoshi’s Mum: OK, let’s buy them.
Satoshi : And I must decorate the house, mum.
Satoshi’s Mum: What do you need for the decoration?
Satoshi : I need a duct tape, some confetti, balloons, colourful papers and scissors.
Satoshi’s Mum: Sure, let’s buy them, too.
Satoshi : Thank you.
Satoshi’s Mum: You’re welcome

3 b. Reorder the steps of a party and make sentences. Answers may vary. (Bir partinin adımlarını yeniden sıralayın ve cümleler kurun. Cevaplar çeşitlilik gösterebilir.)

9 Welcome the guests.1. I must ask for permission from my parents
4 Make the invitation cards.2. I must buy things for the party.
1 Ask for permission from parents.3. I must make guestlist.
8 Find some music CDs for the party.4. I must send the invitation cards.
5 Send or give the invitation cards.5. I must Send or give the invitation cards.
2 Buy things for the party.6. I must send off the guests.
10 Wash the dishes and clean the house.7. I must decorate the house.
3 Make a guest list.8. I must find some music CDs for the party.
7 Decorate the house.9. I must welcome the guests.
6 Send off the guests.10. I must wash the dishes and clean the house.

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 102 Cevapları

Duygu is talking to his dad about Satoshi’s birthday present. (Duygu, babasıyla Satoshi’nin doğum günü hediyesi hakkında konuşuyor.)

4 a. Listen and choose. (Dinle ve Seç.)

Duygu : It’s Satoshi’s birthday tomorrow. I must buy him a gift.
Duygu’s dad : OK, what does he like?
Duygu : Hmm. He likes music!
Duygu’s dad : Then, let’s buy him a music CD.
Duygu : Great idea!

4 b. Put the words into the correct order. (Kelimeleri doğru sıraya koyun.)

 1. birthday / When / your / is?
  When is your birthday?
 2. I / prepare / a shopping / list / must.
  I must prepare a shopping list.
 3. balloons and candles / for / I / my daughter’s / buy / birthday party / must.
  I must but ballons and candles for my daughter’s birthdat party.
 4. want to / I / a big birthday party / have.
  I want to have a big birthday pary.
 5. wants to / go to / My sister / Laura’s birthday party .
  My sister wants to go to Laura’s birthday party.

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 103 Cevapları

4 c. Match. (Eşleşme)

1 What time is the party?
Parti ne zaman?
G It’s at two o’clock.
Saat ikide
2 When is your birthday
Doğum günün ne zaman?
H It’s in February.
Şubat ayında.
3 Where is the party?
Parti nerede?
B It’s in my house.
Benim evimde.
4 Can you guess my birthday?
Doğum günümü tahmin edebilir misin?
J Yes, is it in March?
Evet, Mart’ta mı?
5 Is it in April?
Nisan’da mı?
F Yes, it is in April.
Evet, Nisan ayında.
6 Can/May I join the party?
Partiye katılabilir miyim?
D Sure, you can join the party.
Elbette, partiye katılabilirsin.
7 What do you need for the cake?
Pasta için neye ihtiyacın var?
E I need some cream, dough, fruit and candles.
Biraz krema, hamur, meyve ve mumlara ihtiyacım var.
8 What does he need for the decoration?
Dekorasyon için neye ihtiyacı var?
C He needs a duct tape some confetti, balloons, colourful papers and scissors.
Koli bandına, biraz konfetiye, balonlara, renkli kağıtlara ve makasa ihtiyacı var.
9 What do you like?
Ne seversin?
I I like birthday parties.
Doğum günü partilerini severim.
10 Do you have a birthday party every year?
Her yıl doğum günü partiniz var mı?
A Yes, I do. My mum makes the cake.
Evet yapıyorum. Annem kek yapar.

4 d. Work in pairs. Read the role cards and make a dialogue. (İkili çalışın. Rol kartlarını okuyun ve bir diyalog kurun.)

You want to throw a party. Get permission and help from your mother or father. What must you do? When is the party?
Bir parti vermek istiyorsun. Annenizden veya babanızdan izin ve yardım alın. Ne yapmalısın? Parti ne zaman?

You are the mother or father. Help your son or daughter for the party. And ask the date and time of the party. Give permission for the party.
Sen anne ya da babasın. Oğlunuza veya kızınıza parti için yardım edin. Ve partinin tarihini ve saatini sorun. Partiye izin verin.

A1: Mum, can I throw a party? Anne, bir parti verebilir miyim?
B1: Sure. When is it? Elbette. Ne Zaman?
A2: It’s in May. Mayıs ayında.
B2: Ok. Tamam
A3: May I invite my friends? Arkadaşlarımı davet edebilir miyim?
B3: Of course. Tabii ki.
A4: Can I make invitation cards, Mum? Davetiye yapabilir miyim anne?
B4: For sure. Kesinlikle
A5: Thank you mum. Teşekkürler anne.
B5: You’rewelcome. Bir şey değil.

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 104 Cevapları

It’s party time! Happy birthday Satoshi! He says: (Parti zamanı! Mutlu yıllar Satoshi! Diyor:)
“Nice to see you here my friends”. ("Sizi burada görmek güzel dostlarım".)

5 a. Listen and read. (Dinle ve oku.)

5 b. Work in groups of four. Prepare a play using the dialogues in exercise 5a. (Dört kişilik gruplar halinde çalışacak. Egzersiz 5a'daki diyalogları kullanarak bir oyun hazırlayın.)

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 105 Cevapları

Make a survey and learn the birthdays of your family members and friends. Write the names of the months in the correct place and mark the birthdays on the calendar below. (Bir anket yapın ve aile üyelerinizin ve arkadaşlarınızın doğum günlerini öğrenin. Ayların isimlerini doğru yere yazın ve aşağıdaki takvimde doğum günlerini işaretleyin.)

A: When is your birthday dad?/ Baba, doğum günün ne zaman?
B: It’s on July 14. /14 Temmuzda.

 1. My dad’s birthday is on July 14. Babamın doğum günü 14 temmuzda.
 2. My mom’s birthday is on May 10. Annemin doğum günü 10 mayısta.
 3. My brother’s birthday is on April 23. Erkek kardeşimin doğum günü 23 nisanda.
 4. My sister’s birthday is on November 7. Kız kardeşimin doğum günü 7 kasımda.
 5. My grandfather’s birthday is on May 1. Büyükbabamın doğum günü 1 mayısta.
 6. My grandmother’s birthday is on February 5. Büyükannemin doğum günü 5 şubatta.

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 106 Cevapları

1. Number the seasons. (Mevsimleri numaralandırın.)

 1. Summer/Yaz
 2. Autumn/Sonbahar
 3. Winter/Kış
 4. Spring/İlkbahar

2. Write the missing letters and order the months. (Eksik harfleri yazın ve ayları sıralayın.)

 1. January/Ocak
 2. February/Şubat
 3. March/Mart
 4. April/Nisan
 5. May/Mayıs
 6. June/Haziran
 7. July/Temmuz
 8. August/Ağustos
 9. September/Eylül
 10. October/Ekim
 11. November/Kasım
 12. December/Aralık

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 107 Cevapları

3. Write the missing letters for the days. (Günler için eksik olan harfleri yazın.)

 1. Sunday/Pazar
 2. Monday/Pazartesi
 3. Tuesday/Salı
 4. Wednesday/Çarşamba
 5. Thursday/Perşembe
 6. Friday/Cuma
 7. Saturday/Cumartesi

4. Write “in”, “on”, “at”. ("İçinde", "açık", "de" yazın.)

in July / temmuzda
on Sunday / Pazar günü
in Spring / İlkbaharda
at quarter past two / 2 yi çeyrek geçe
on 30 August / 30 ağustosta.

5. Use the words below and label the objects. Then, listen and check. (Aşağıdaki kelimeleri kullanın ve nesneleri etiketleyin. O zaman dinle ve kontrol et.)

 1. ballons / balonlar
 2. candle / mum
 3. confetti / konfeti
 4. drinks / içecekler
 5. duct tape / koli bandı
 6. gift / present / hediye
 7. scissors / makas
 8. cake / pasta
 9. paper / kağıt

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 108 Cevapları

6. Work in pairs and look at the pictures below and ask for permission or answer. Use “May I ...?” or “Can I ...?”. (İkili çalışın ve aşağıdaki resimlere bakın ve izin veya cevap isteyin. "... yapabilir miyim?" veya "Ben ...?")

 1. Can I throw a party? / Parti verebilir miyim?
  Of course, you can.
  / Tabi ki yapabilirsin.
 2. May I open the window? / Pencereyi açabilir miyim?
  Of sure. / Elbette.
 3. May I sit chair? / Sandalyeye oturabilir miyim?
  Sure. / Elbette.
 4. Can I eat cake? / Pasta yiyebilir miyim?
  Yes, of course, you can. / Eve tabi ki yiyebilirsin.
 5. Can I watch TV? / Televizyon izleyebilir miyim?
  No sorry. Hayır üzgünüm.
 6. Can I invite you to my party? / Seni partime davet edebilir miyim?
  For sure. / Elbette

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 109 Cevapları

7. Complete the dialogues using the sentences below. (Aşağıdaki cümleleri kullanarak diyalogları tamamlayın.)

 1. A: What is your favourite season? / En sevdiğin mevsim hangisi?
  B: It’s autumn. / Sonbahar
 2. A: When is your birthday? / Doğum günün ne zaman?
  B: It is in autumn. / Sonbaharda.
 3. A: Is your birthday on Saturday? / Doğum günün cumartesi mi?
  B: Yes, It is. / Evet öyle.
 4. A: May I throw a party, Mum? / Parti verebilir miyim anne?
  B: Sure. / Elbette.
 5. A: Whose party is it? / Bu kimin partisi?
  B: It’s Jin-Hee’s party. / Jin-Hee’nin partisi.
 6. A: What time is it? / Saat kaç?
  B: It is three o’clock. / Saat 3.
 7. A: What time is the party? / Parti saat kaçta?
  B: It is at three o’clock. / Saat 3 te.
 8. A: Here, this is your present. / İşte, bu senin hediyen.
  B: Oh, thank you. / Ohh, Teşekkürler.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
2
18
1
2
2
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.